Като брокер от MLS имате възможност да публикувате оферти и едностранно да предлагате компенсация към други участници в този MLS. С други думи, процентът на комисионната, който се предлага от брокера на офертата, се публикува в MLS за други съдействащи брокери. Това предложение за компенсация се счита за договорно задължение, въпреки това, то може да бъде допълнително договорено между брокерите. Тъй като предложението за компенсация, както и характеристиките на имота се съдържат в системата MLS, в интерес на брокерите е да поддържат точни и навременни данни. Брокер на MLS може да търси и извлича информация за всички оферти за имоти и всички участващи брокери. MLS системите съдържат много на брой полета с информация за характеристиките на даден имот. Тези полета са дефинирани от професионалисти в областта на недвижимите имоти, които имат познания и опит на този местен пазар, докато публичните уебсайтове за недвижими имоти съдържат само малка и непълна част от данните за предлаганите имоти.

Членовете на НСНИ упражняват своята професия при установени легитимни условия, спазват етични правила и политики, като прилагат пазарни практики, сред които работата с писмени и ексклузивни договори. Чрез членството си те имат допълнителни гаранции за коректност и професионализъм пред клиенти, партньори, институции и бизнес организации. Имат достъп при преференциални условия до специално разработена за НСНИ MLS система, чрез която компании и агенти от страната обменят професионална информация по офертите, с които работят.

Какво е MLS

MLS е Multiple Listing Service. MLS е инструмент, който помага на брокерите да намерят сътрудничество с други брокери, за да предлагат своите имоти. По този начин, вместо да работят с ограничен обем оферти, брокерите събират в една система информацията за имотите, които се предлагат. Това е система, предоставяща пакет от услуги, които брокерите на недвижими имоти използват, за да намерят подходящи оферти за свои клиенти, предлагани от други брокери, както и да достъпват и разпространяват информация в нея. Базата данни и софтуера на услугата за регистрация и публикуване на оферти се използват от агенции и брокери на недвижими имоти, за да споделят информация за имоти с други брокери, които могат да представляват потенциални купувачи, както и обратното, когато търсят брокер предлагащ имот, който е подходящ за техен клиент. Данните, съхранявани в платформата са собственост на брокера, който е подписал ексклузивен договор с клиента си. Повечето MLS системи ограничават членството и достъпа до брокери на недвижими имоти (и техните агенти), които притежават лиценз или са членове на НСНИ

Научи повече

Новини Виж всички

Регистрирай се за нашия бюлетин, така ще получаваш съвети и специални оферти